Σταθμικά σιλό.
INDUSTRIAL SOLUTION
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ)
546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. : 2310 501145  ΦΑΞ. : 2310 501146
e-mail : info@i-s.gr - web:  www.i-s.gr
________________________________________________________________________________________________

© 2015 Industrial Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                
Γενικός κατάλογος προϊόντων
ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
camlogic


ILP3
MN.30
PFG-05
PFG-05/AT
PFG-05/AT/F
PFG-05/AT/F/V
PFG-05/C
PFG-05/X
PFG-05-WIRINGS
PFG-05-X-F
PFG-56/1
PFG-56/F
PFG-56/X
PFG56-FL
PFG-57
PFG-57/AT
PFG-57/AT/F
PFG-57/X
PFG80/M
PFG80-F
PFG86/L
PFG-LP
PFG-LP-C
PFG-WIINGS
SGP330-331
SMD20

PFG05

Line: Bladed  /  For materials: Solids
This unit, strongly manufactured, is very safe and is particularly designed to be used in conditions of hard work and continuous cycles. Version with male thread 2"1/2 Gas
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.

PFG05F
Line: Bladed  /  For materials: Solids
This unit, strongly manufactured, is very safe and is particularly designed on conditions of hard work and continuous cycles. Versione with flange.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.


PFG05M
Line: Bladed  /  For materials: Solids
This unit, strongly manufactured, is very safe and is particularly designed to be used in conditions of hard work and continuous cycles. Version with sleeve 2"1/2 Gas
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.

PFG05L
Line: Bladed  /  For materials: Solids
This unit, strongly manufactured, is very safe and is particularly designed to be used in conditions of hard work and continuous cycles. Version with lamp and male thread 2"1/2 Gas
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110 a.c. 50/60 Hz.
o    V.220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.

PFG05X
Line: Bladed  /  For materials: Solids , Corrosive
This unit, strongly manufactured, is very safe and is particularly designed on conditions of hard work and continuous cycles. Parts in contact with the product in Stainless steel. Version with male thread 2"1/2 Gas.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.

PFG05XF
Line: Bladed  /  For materials: Solids , Corrosive
This unit, strongly manufactured, is very safe and is particularly designed on conditions of hard work and continuous cycles. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with flange.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.


PFG05AT
Line: Bladed  /  For materials: Solids , High temperature
Level suitable for operation in high temperature places. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with male thread 2"1/2 Gas.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 1/2D T200°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +200° C.
PFG05ATF
Line: Bladed  /  For materials: Solids , High temperature
Level gauge suitable for operation in high temperature places. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with flange.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 1/2D T200°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +200° C.PFG05ATFV
Line: Bladed  /  For materials: Solids , High temperature
Level gauge suitable for operation in high temperature places with high percentage of humidity and steam. Parts in contact with the products in stainless steel. Version with double flange, allows the condensation to be drained off.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 1/2D T200°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +200° C.

PFG05ATFHV
Line: Bladed  /  For materials: Solids , High temperature
Level gauge suitable for operation in high temperature places. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with double flange.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +400° C.

PFG05ATFHV60
Line: Bladed  /  For materials: Solids , High temperature
Level gauge suitable for operation in high temperature places. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with double flange.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +600° C.

PFG05C
Line: Bladed  /  For materials: Solids
This unit, strongly manufactured, is very safe and is particularly designed on conditions of hard work and continuous cycles. Short version with male thread 2"1/2 Gas.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.
"   
PFG05CF
Line: Bladed  /  For materials: Solids
This unit, strongly manufactured, is very safe and is particularly designed on conditions of hard work and continuous cycles. Short version with flange.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C

PFG57X
Line: Bladed  /  For materials: Solids , Corrosive
Small-sized bladed level gauge particularly suitable for use on small tanks or batching cells. Parts in contact with the products in stainless steel. Version with male thread 1"1/2 Gas.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certificate: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.


PFG57XF
Line: Bladed  /  For materials: Solids , Corrosive
Small-sized bladed level gauge particularly suitable for use on small tanks or batching cells. Parts in contact with the products in stainless steel. Version with flange.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certificate: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.

PFG57AT
Line: Bladed  /  For materials: Solids , High temperature
Small-sized bladed level particularly suitable for use on small tanks or batching cells and for operation in high temperature places. Parts in contact with the products are in stainless steel. Version with male thread 1"1/2 Gas.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certificate: Ex II 1/2D T200°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +200° C

PFG57ATF
Line: Bladed  /  For materials: Solids , High temperature
Small-sized bladed level gauge particularly suitable for use on small tanks or batching cells and for operation in high temperature places. Parts in contact with the products in stainless steel. Version with flange.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certificate: Ex II 1/2D T200°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +200° C.

PFG86
Line: Bladed  /  For materials: Solids
This unit, strongly manufactured, is very safe and is particularly designed on conditions of hard work and continuous cycles. Version with male thread 2"1/2 Gas.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certificate: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.


PFG86L
Line: Bladed  /  For materials: Solids
This unit, strongly manufactured, is very safe and is particularly designed on conditions of hard work and continuous cycles. Version with male thread 2"1/2 Gas and signal lamp.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX Certification: Ex II 1/3D T85°C IP65/54 - T?V 03 ATEX 2374 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110 a.c. 50/60 Hz.
o    V.220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.


PFG80
Line: Bladed  /  For materials: Solids
Flameproof level gauge manufactured according to CEI rules. Designed for plants or rooms where, owning to chemical processing or particular products flammable and explosive tunings may develop, making it dangerous to use electric operating units not properly designed for this.
Certificate of conformity CESI Ex-97.D.060. Temperature class T6=85°C.
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.
PFG80F
Line: Bladed  /  For materials: Solids
Flameproof level gauge manufactured according to CEI rules. Designed for plants or rooms where, owning to chemical processing or particular products flammable and explosive tunings may develop, making it dangerous to use electric operating units not properly designed for this. Version with flange.
Certificate of conformity CESI Ex-97.D.060. Temperature class T6=85°C.
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Output speed (screw shaft): 1,5 rpm.


PFG06
Line: Capacitives  /  For materials: Solids
Capacitive level gauge without mechanical parts in movement. Version with male thread 1"1/2 Gas.

Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
Technical specifications
"    Casing in Latiohm 62-03 PD01 G/20, protection IP65.
"    Probe in Latishield 66-13A G/30
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.


PFG06F
Line: Capacitives  /  For materials: Solids
Capacitive level gauge without mechanical parts in movement. Version with flange.

Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
Technical specifications
"    Casing in Latiohm 62-03 PD01 G/20, protection IP65.
"    Probe in Latishield 66-13A G/30
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.


PFG06TC
Line: Capacitives  /  For materials: Solids
Capacitive level gauge without mechanical parts in movement. Version with tri-clamp connection.

Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
Technical specifications
"    Casing in Latiohm 62-03 PD01 G/20, protection IP65.
"    Probe in Latishield 66-13A G/30
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C

PFG06L
Line: Capacitives  /  For materials: Solids
Capacitive level gauge without mechanical parts in movement. Version with lamp and male thread 1"1/2 Gas.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
Technical specifications
"    Casing in Latiohm 62-03 PD01 G/20, protection IP65.
"    Probe in Latishield 66-13A G/30
"    Available power supplies:
o    V.110 a.c. 50/60 Hz.
o    V.220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 1,1 bar.
"    Ambient temperature range: -20 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +80° C.PFGLP
Line: Floating  /  For materials: Liquids , Corrosive
Floating level indicator for detecting the level of liquids in tanks and cisterns. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with flange DN40.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
IECEX certified: Ex d IIB T4 Gb - Ex tD A21 IIIC T135°C Db IP65 - QAR TUN 08.003
ATEX certified: Ex II 2GD Ex Td a21 IP65 T135°C - T?V 08 ATEX 362388 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Flange and float in stainless steel 18/10.
"    Covering bellow for the joint of the float in rubber.
"    Wiring with antivibrations Faston connectors.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 25 bar.
"    Ambient temperature range: -10 to +100°C.

PFGLPC
Line: Floating  /  For materials: Liquids , Corrosive
Floating level indicator for detecting the level of liquids in tanks and cisterns. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with flange DN40 and bent float.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
IECEX certified: Ex d IIB T4 Gb - Ex tD A21 IIIC T135°C Db IP65 - QAR TUN 08.003
ATEX certified: Ex II 2GD Ex Td a21 IP65 T135°C - T?V 08 ATEX 362388 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Flange and float in stainless steel 18/10.
"    Covering bellow for the joint of the float in rubber.
"    Wiring with antivibrations Faston connectors.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 25 bar.
"    Ambient temperature range: -10 to +100°C.

PFGLP22
Line: Floating  /  For materials: Liquids , Corrosive
Floating level indicator for detecting the level of liquids in tanks and cisterns. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with male thread 2" Gas.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Thread and float in stainless steel 18/10.
"    Covering bellow for the joint of the float in rubber.
"    Wiring with antivibrations Faston connectors.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 25 bar.
"    Ambient temperature range: -10 to +120°C.


PFGLP22C
Line: Floating  /  For materials: Liquids , Corrosive
Floating level indicator for detecting the level of liquids in tanks and cisterns. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with male thread 2" Gas and bent float.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Thread and float in stainless steel 18/10.
"    Covering bellow for the joint of the float in rubber.
"    Wiring with antivibrations Faston connectors.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 25 bar.
"    Ambient temperature range: -10 to +120°C.


PFGLP22F
Line: Floating  /  For materials: Liquids , Corrosive
Floating level indicator for detecting the level of liquids in tanks and cisterns. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with flange.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Flange and float in stainless steel 18/10.
"    Covering bellow for the joint of the float in rubber.
"    Wiring with antivibrations Faston connectors.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 25 bar.
"    Ambient temperature range: -10 to +120°C.PFGLP22FC
Line: Floating  /  For materials: Liquids , Corrosive
Float level indicator for detecting the level of liquids in tanks and cisterns. Parts in contact with the product in stainless steel. Version with flange and bent float.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Flange and float in stainless steel 18/10.
"    Covering bellow for the joint of the float in rubber.
"    Wiring with antivibrations Faston connectors.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 25 bar.
"    Ambient temperature range: -10 to +120°C.


SMD20
Line: RPM Monitors  /  For materials: Solids
The SMD20 digital rev monitor guarantees on-going supervision of the functional parameters of any rotating part of a machine. Version for direct connection.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: II 2D Ex tD A21 IP65 T87 °C
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Operating field: 1-2800 Rpm
"    Ambient temperature range: -15 to +60°CSMD20F
Line: RPM Monitors  /  For materials: Solids
The SMD20 digital rev monitor guarantees on-going supervision of the functional parameters of any rotating part of a machine. Version with flange.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: II 2D Ex tD A21 IP65 T87 °C
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Operating field: 1-2800 Rpm
"    Ambient temperature range: -15 to +60°C.SMD20ST
Line: RPM Monitors  /  For materials: Solids
The SMD20 digital rev monitor guarantees on-going supervision of the functional parameters of any rotating part of a machine. Version with bracket.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: II 2D Ex tD A21 IP65 T87 °C
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Operating field: 1-2800 Rpm
"    Ambient temperature range: -15 to +60°C.SMD20VN
Line: RPM Monitors  /  For materials: Solids
SMD20 digital rev monitor. This special version can control continuous straight-line movements.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: II 3 D c T80 °C IP65 - CL 07 ATEX 0105
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Stainless steel shaft on ball bearings.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Operating field: 1-2800 Rpm
"    Ambient temperature range: -15 to +60°C.


CLC38
Line: Conductives  /  For materials: Liquids
Conductive level controller. Version with 2 or 3 electrodes in Stainless steel.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
Technical specifications
"    Casing in Nylon6+30% Glass-fiber. IP65 protection.
"    Available power supplies:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
"    Use contact capacity: 5 A at 250 V AC.
"    Maximum operational pressure: 8 bar.
"    Ambient temperature range: -5 to +70°C.
"    Max. temperature storage bin inside: +90° C.


ILP3
Line: Pendulum  /  For materials: Solids
Swinging indicator for detecting the level of materials in powder or granules that, inside the silo and loading cells, form a cone.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
ATEX certified: II 1 D T85 °C IP65 - T?V 05 ATEX 2833 X
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Wiring with antivibration Faston connectors.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Ambient temperature range: -10 to +70°C.

SGP330
Line: Flow meters  /  For materials: Liquids
Flow sensor
Technical specifications
"    Housing in brass with chromium plating, turbine system in Polyetherimide.
"    Connection thread 1/2" Gas-double.
"    Nominal pressure 16 bar.
"    Continuous operating temperature 90°C.
"    Measurement range: 0,5 - 30 l/min.
"    Signal: NPN 10...30 VccSGP331
Line: Flow meters  /  For materials: Liquids
Flow sensor
Technical specifications
"    Housing in brass with chromium plating, turbine system in Polyetherimide.
"    Connection thread 1/2" Gas-double.
"    Nominal pressure 16 bar.
"    Continuous operating temperature 90°C.
"    Measurement range: 0,5 - 30 l/min.
"    Signal: PNP 10...30 Vcc

MN03
Line: Pressure  /  For materials: Solids
Indicator with membrane for detecting the level of the materials thanks to their  pressure on the instrument.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Wiring with antivibrations Faston connectors.
"    Ambient temperature range for rubber membrane: -10 to +70°C.
Ambient temperature range for Viton membrane: -10 to +100°C.MN03L
Line: Pressure  /  For materials: Solids
Indicator with membrane for detecting the level of the materials thanks to their  pressure on the instrument.
Version with lamp.
Construction is made in compliance with the regulations in force in the European Union.
Technical specifications
"    Die-cast aluminium casing, protection IP65.
"    Use contact capacity: 10 A at 250 V AC.
"    Wiring with antivibrations Faston connectors.
"    Available power supplies:
o    V.110 a.c. 50/60 Hz.
o    V.220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Ambient temperature range for rubber membrane: -10 to +70°C.
"    Ambient temperature range for Viton membrane: -10 to +100°C


AC5L
4 vane stainless steel screw
AC6INOX1
Single vane stainless steel screw
AC7INOX1
Single vane stainless steel screw
AC8
4 cables stainless steel screw
AC9PVC2
2 vanes NYLON screw
AC9INOX2
2 vanes stainless steel screw
AC10
2 vanes stainless steel screw
AC11INOX4
4 vanes stainless steel screw
AC12
Sabre-shape screw in stainless steel
AC13PVC2
2 vanes NYLON screw
PSP
Extension without rod guard
PCP
extension with rod guard in iron
PSPX
Extension in stainless steel without rod guard
PCPX
Extension with rod guard in stainless steel
PF
Stainless steel flexible extension
FLPFG05
PFG05 flange
FLPFG57140
PFG57 flange
FLPFG57105
PFG57 flange
FLPFG86
PFG86 flange
FLSMD20
SMD20 flange
GDICOLL
Connection coupling
MAN2"1/2
Iron sleeve 2"1/2 Gas
MANINOX2"1/2
Stainless steel sleeve 2"1/2 Gas
MAN2"
Iron sleeve 2" Gas
MANINOX2"
Stainless steel sleeve 2" Gas
MPFG57
PFG57 threaded nut
MAN1"1/2
Iron sleeve 1"1/2 Gas
MANINOX1"1/2
Stainless steel sleeve 1"1/2 Gas
CIRCFINPFG05
PFG05 Printed circuit
STAFFINPFG57
PFG57 printed circuit
STAFFINPFG86
PFG86 bracket with limit switches
MOTPFG05
PFG05 geared motor
MOTPFG57
PFG57 geared motor
MOTPFG86
PFG86 geared motor
STAFSMD20
SMD20 bracket
SOFLP
Bellow for PFGLP
COPSMD20V
Cover with display SMD20


Αισθητήρια

"    Με πτερύγια
"    Χωρητικότητας
"    Επιτηρητές Στροφών
"    Με πλωτήρα
"    Αγώγιμοι
"    Πίεση
"    Εκκρεμές
"    ΡοόμετραPFG05


Σειρά: με πτερύγια  /  Για υλικά: Στερεά
Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται σε δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.

PFG05F
Σειρά: με πτερύγια  /  Για υλικά: Στερεά
Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με φλάντζα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.


PFG05M
Σειρά: με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά
Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται σε δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με χιτώνιο 2"1/2 Gas
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.

PFG05L
Σειρά: με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά
Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται σε δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με λυχνία και αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110 a.c. 50/60 Hz.
o    V.220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.PFG05X
Σειρά: με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά , Διαβρωτικά
Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.

PFG05XF
Σειρά: με πτερύγια  /  Για υλικά: Στερεά , Διαβρωτικά
Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.

PFG05AT
Σειρά: με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά , Υψηλές θερμοκρασίες
Ενδείκτης στάθμης κατάλληλος για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +200° C.


PFG05ATF
Σειρά: με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά , Υψηλές θερμοκρασίες
Ενδείκτης στάθμης κατάλληλος για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +200° C.

PFG05ATFV
Σειρά: με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά , Υψηλές θερμοκρασίες
Ο ενδείκτης στάθμης είναι κατάλληλος, ώστε να λειτουργεί σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες και υψηλό ποσοστό υγρασίας και ατμών. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Στην έκδοση με διπλή φλάντζα υπάρχει δυνατότητα αποστράγγισης του συμπυκνώματος.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +200° C.


PFG05ATFHV
Σειρά: με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά , Υψηλές θερμοκρασίες
Ενδείκτης στάθμης κατάλληλος για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με διπλή φλάντζα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +400° C.

PFG05ATFHV60
Σειρά: με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά , Υψηλές θερμοκρασίες
Ενδείκτης στάθμης κατάλληλος για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με διπλή φλάντζα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +600° C.

PFG05C
Σειρά: με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά
Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Μικρή έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.


PFG05CF
Σειρά: με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά
Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Μικρή έκδοση με φλάντζα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C

PFG57X
Σειρά: Με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά , Διαβρωτικά
Ενδείκτης στάθμης με πτερύγια μικρού μεγέθους ειδικά κατάλληλος για χρήση σε μικρές δεξαμενές ή δεξαμενές δοσομέτρησης. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 1"1/2 Gas.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5  rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.

PFG57XF
Σειρά: Με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά , Διαβρωτικά
Ενδείκτης στάθμης με πτερύγια μικρού μεγέθους ειδικά κατάλληλος για χρήση σε μικρές δεξαμενές ή δεξαμενές δοσομέτρησης. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.

PFG57AT
Σειρά: Με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά , Υψηλές θερμοκρασίες
Ενδείκτης στάθμης με πτερύγια μικρού μεγέθους ειδικά κατάλληλος για χρήση σε μικρές δεξαμενές ή δεξαμενές δοσομέτρησης και για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 1"1/2 Gas.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +200° C


PFG57ATF
Σειρά: Με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά , Υψηλές θερμοκρασίες
Ενδείκτης στάθμης με πτερύγια μικρού μεγέθους ειδικά κατάλληλος για χρήση σε μικρές δεξαμενές ή δεξαμενές δοσομέτρησης και για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +200° C.

PFG86
Σειρά: Με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά
Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.


PFG86L
Σειρά: Με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά
Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Αέριο και ενδεικτική λυχνία.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/3D T85°C IP65/54 - T?V 03 ATEX 2374 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110 a.c. 50/60 Hz.
o    V.220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.


PFG80
Σειρά: Με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά
Πυράντοχος ενδείκτης στάθμης κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ιταλικής Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (CEI). Σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις ή χώρους, όπου εξαιτίας χημικής επεξεργασίας ή ειδικών εύφλεκτων υλικών ενδέχεται να δημιουργηθούν εκρηκτικά αέρια που καθιστούν επικίνδυνη τη χρήση μη κατάλληλα σχεδιασμένων ηλεκτρικών συσκευών.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CESI Ex-97.D.060. Κλάση θερμοκρασίας T6=85°C.
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.

PFG80F
Σειρά: Με πτερύγια  /  Για  υλικά: Στερεά
Πυράντοχος ενδείκτης στάθμης κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ιταλικής Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (CEI). Σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις ή χώρους, όπου εξαιτίας χημικής επεξεργασίας ή ειδικών εύφλεκτων υλικών ενδέχεται να δημιουργηθούν εκρηκτικά αέρια που καθιστούν επικίνδυνη τη χρήση μη κατάλληλα σχεδιασμένων ηλεκτρικών συσκευών. Έκδοση με φλάντζα.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CESI Ex-97.D.060. Κλάση θερμοκρασίας T6=85°C.
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.PFG06
Σειρά: Χωρητικότητας  /  Για  υλικά: Στερεά
Ενδείκτης στάθμης χωρητικότητας χωρίς κινούμενα μηχανικά μέρη. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 1"1/2 Gas.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τεχνικά στοιχεία
"    Περίβλημα από Latiohm 62-03 PD01 G/20, προστασία IP65.
"    Αισθητήρας από Latishield 66-13A G/30
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.
PFG06F
Σειρά: Χωρητικότητα  /  Για  υλικά: Στερεά
Ενδείκτης στάθμης χωρητικότητας χωρίς κινούμενα μηχανικά μέρη. Έκδοση με φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τεχνικά στοιχεία
"    Περίβλημα από Latiohm 62-03 PD01 G/20, προστασία IP65.
"    Αισθητήρας από Latishield 66-13A G/30
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.PFG06TC
Σειρά: Χωρητικότητα  /  Για  υλικά: Στερεά
Ενδείκτης στάθμης χωρητικότητας χωρίς κινούμενα μηχανικά μέρη. Έκδοση με σύνδεση tri-clamp.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τεχνικά στοιχεία
"    Περίβλημα από Latiohm 62-03 PD01 G/20, προστασία IP65.
"    Αισθητήρας από Latishield 66-13A G/30
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C
PFG06L
Σειρά: Χωρητικότητα  /  Για  υλικά: Στερεά
Ενδείκτης στάθμης χωρητικότητας χωρίς κινούμενα μηχανικά μέρη. Έκδοση με λυχνία και αρσενικό σπείρωμα 1"1/2 Gas
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τεχνικά στοιχεία
"    Περίβλημα από Latiohm 62-03 PD01 G/20, προστασία IP65.
"    Αισθητήρας από Latishield 66-13A G/30
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110 a.c. 50/60 Hz.
o    V.220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.PFGLP
Σειρά: Με πλωτήρα  /  Για  υλικά: Υγρά , Διαβρωτικό
Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα DN40.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά IECEX: Ex d IIB T4 Gb - Ex tD A21 IIIC T135°C Db IP65 - QAR TUN 08.003
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 2GD Ex Td a21 IP65 T135°C - T?V 08 ATEX 362388 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    Φλάντζα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
"    Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
"    Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +100° C.PFGLPC
Σειρά: Με πλωτήρα  /  Για  υλικά: Υγρά , Διαβρωτικό
Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα DN40 και  κεκαμένος πλωτήρας.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά IECEX: Ex d IIB T4 Gb - Ex tD A21 IIIC T135°C Db IP65 - QAR TUN 08.003
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 2GD Ex Td a21 IP65 T135°C - T?V 08 ATEX 362388 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    Φλάντζα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
"    Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
"    Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +100°C.


PFGLP22
Σειρά: Με πλωτήρα  /  Για  υλικά: Υγρά , Διαβρωτικό
Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2" Gas.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    Σπείρωμα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
"    Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
"    Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +120°C.
PFGLP22C
Σειρά: Με πλωτήρα  /  Για  υλικά: Υγρά , Διαβρωτικό
Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2" Gas και κεκαμένο πλωτήρα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    Σπείρωμα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
"    Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
"    Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +120°C.PFGLP22F
Σειρά: Με πλωτήρα  /  Για  υλικά: Υγρά , Διαβρωτικό
Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    Φλάντζα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
"    Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
"    Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +120°C.

PFGLP22FC
Σειρά: Με πλωτήρα  /  Για  υλικά: Υγρά , Διαβρωτικό
Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα και  κεκαμένο πλωτήρα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    Φλάντζα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
"    Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
"    Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +120°C.SMD20
Σειρά: Επιτηρητές Στροφών  /  Για  υλικά: Στερεά
Η οθόνη μετρητή αριθμού στροφών SMD20 εγγυάται τη συνεχή επιτήρηση των λειτουργικών παραμέτρων όλων των περιστρεφόμενων μηχανημάτων ενός μηχανήματος. Έκδοση για άμεση σύνδεση.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: II 2D Ex tD A21 IP65 T87 °C
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Πεδίο λειτουργίας: 1-2800 rpm.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -15 έως +60°C
SMD20F
Σειρά: Επιτηρητές Στροφών  /  Για  υλικά: Στερεά
Η οθόνη μετρητή αριθμού στροφών SMD20 εγγυάται τη συνεχή επιθεώρηση των λειτουργικών παραμέτρων όλων των περιστρεφόμενων μερών ενός μηχανήματος. Έκδοση με φλάντζα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: II 2D Ex tD A21 IP65 T87 °C
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Πεδίο λειτουργίας: 1-2800 rpm.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -15 έως +60°C.
SMD20ST
Σειρά: Επιτηρητές Στροφών  /  Για  υλικά: Στερεά
Η οθόνη μετρητή αριθμού στροφών SMD20 εγγυάται τη συνεχή επιτήρηση των λειτουργικών παραμέτρων όλων των περιστρεφόμενων μερών ενός μηχανήματος. Έκδοση με βάση στήριξης.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: II 2D Ex tD A21 IP65 T87 °C
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Πεδίο λειτουργίας: 1-2800 rpm.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -15 έως +60°C.
SMD20VN
Σειρά: Επιτηρητές Στροφών  /  Για  υλικά: Στερεά
Οθόνη μετρητή αριθμού στροφών SMD20. Η ειδική αυτή έκδοση μπορεί να ελέγξει συνεχείς γραμμικές κινήσεις.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένη κατά ATEX: II 3 D c T80 °C IP65 - CL 07 ATEX 0105
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    ’ξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
o    V. 24 d.c.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Πεδίο λειτουργίας: 1-2800 rpm.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -15 έως +60°C.


CLC38
Σειρά: Αγώγιμα  /  Για υλικά: Υγρά
Ελεγκτής στάθμης αγωγιμότητας. Έκδοση με 2 ή 3 ηλεκτρόδια από ανοξείδωτο χάλυβα.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από νάιλον  6+30% γυάλινων ινών. Προστασία IP65.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 5 A στα 250 V AC.
"    Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -5 έως +70° C.
"    Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +90° C.
ILP3
Σειρά: Εκκρεμές  /  Για  υλικά: Στερεά
Ενδείκτης με εκκρεμές για την ανίχνευση της στάθμης υλικών σε σκόνη ή σε κόκκους, τα οποία σχηματίζουν κώνο στο εσωτερικό ενός σιλό ή μιας δυναμοκυψέλης.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: II 1 D T85 °C IP65 - T?V 05 ATEX 2833 X
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +70°C.


SGP330
Σειρά: Ροόμετρα  /  Για  υλικά: Υγρά
Αισθητήρας ροής
Τεχνικά στοιχεία
"    Περίβλημα από ορείχαλκο με επιχρωμίωση, σύστημα στροβίλου από πολυαιθεριμίδιο.
"    Διπλό σπείρωμα σύνδεσης  1/2" Αέριο.
"    Ονομαστική πίεση 16 bar.
"    Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας 90°C.
"    Εύρος μέτρησης: 0,5 - 30 l/min.
"    Σήμα: NPN 10...30 Vcc

SGP331
Σειρά: Ροόμετρα  /  Για  υλικά: Υγρά
Αισθητήρας ροής
Τεχνικά στοιχεία
"    Περίβλημα από ορείχαλκο με επιχρωμίωση, σύστημα στροβίλου από πολυαιθεριμίδιο.
"    Διπλό σπείρωμα σύνδεσης  1/2" Αέριο.
"    Ονομαστική πίεση 16 bar.
"    Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας 90°C.
"    Εύρος μέτρησης: 0,5 - 30 l/min.
"    Σήμα: PNP 10...30 VccMN03
Σειρά: Πίεση  /  Για  υλικά: Στερεά
Ενδείκτης με μεμβράνη για την ανίχνευση της στάθμης των υλικών χάρη στην πίεσή τους στο όργανο.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για λαστιχένια μεμβράνη: -10 έως +70°C.
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για μεμβράνη Viton: -10 έως +100°C.MN03L
Σειρά: Πίεση  /  Για  υλικά: Στερεά
Ενδείκτης με μεμβράνη για την ανίχνευση της στάθμης των υλικών χάρη στην πίεσή τους στο όργανο.
Έκδοση με λυχνία.
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τεχνικά στοιχεία
"    Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
"    Χρήση χωρητικότητας επαφής: 10 A στα 250 V AC.
"    Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
"    Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
o    V.110 a.c. 50/60 Hz.
o    V.220 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 a.c. 50/60 Hz.
o    V.24 d.c.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για λαστιχένια μεμβράνη: -10 έως +70°C.
"    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για μεμβράνη Viton: -10 έως +100°C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ZXCVBNM_HELLAS

Re spa


SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec


Αισθητήρια στάθμης για υγρά και στερεά υλικά

•  Με πτερύγια
•  Χωρητικότητας
•  Επιτηρητές Στροφών
•  Με πλωτήρα
•  Αγωγιμότητας
•  Πίεση
•  Εκκρεμές
•  Ροόμετρα