Ποια είναι η INDUSTRIAL SOLUTION

Η INDUSTRIAL SOLUTION ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 2000, με σκοπό την εισαγωγή, εμπορία, μελέτη και τεχνική υποστήριξη υλικών και ολοκληρωμένων συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού.

Σε μικρό χρονικό διάστημα και μέσα από τις στρατηγικές της συνεργασίες, κατόρθωσε να γίνει συνώνυμο αξιοπιστίας και λύσεων ανάπτυξης στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού, με αποτέλεσμα σήμερα να μετρά δεκάδες αφοσιωμένους πελάτες, σε πανελλήνιο επίπεδο.


Ποια είναι η επιχειρηματική μας φιλοσοφία

Η δραστηριοποίηση της εταιρείας βασίζεται στην εξειδίκευση στο βιομηχανικό αυτοματισμό, γεγονός που εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

Προσανατολισμένη στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, η INDUSTRIAL SOLUTION έχει την υποδομή να καλύψει τις απαιτήσεις όλων των φάσεων προμήθειας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης του προτεινόμενου συστήματος βιομηχανικού αυτοματισμού, γεγονός που ανάγεται σε ισχυρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Έτσι, κάθε πρόταση της INDUSTRIAL SOLUTION είναι μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία για τον πελάτη της, αφού στην ουσία επαναπροσδιορίζει την απόδοσή του και τον εισάγει στη φιλοσοφία της προηγμένης τεχνολογίας και των πλεονεκτημάτων της.


Πώς ενισχύεται η τεχνογνωσία μας

Η αποδοχή και η αξιοπιστία της INDUSTRIAL SOLUTION οφείλονται, σε σημαντικό βαθμό, στις αποκλειστικές συνεργασίες που διατηρεί με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οργάνων αυτοματισμού και αισθητηρίων στον κόσμο.

Πάντα προσανατολισμένη στην τεχνολογική καινοτομία, η εταιρεία "συλλέγει" προϊόντα από τους διεθνείς συνεργάτες της και, στη συνέχεια, μελετά, σχεδιάζει και δημιουργεί μοναδικά συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού, απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ελληνικής παραγωγής.


Πώς διευρύνεται η προοπτική μας

Το γεγονός ότι η INDUSTRIAL SOLUTION έχει πλέον καθιερωθεί ως σύμμαχος στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, μέσα από αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις, αποτελεί για την εταιρεία μας πρόκληση καθημερινής διεύρυνσης της τεχνογνωσίας της.

Με το σκεπτικό αυτό, τα έμπειρα στελέχη μας διερευνούν κάθε νέα τεχνολογία, αλλά και συνεργασία, που αξιολογούν ως ικανή να μεγιστοποιήσει το όφελος των πελατών μας, σε όλη την Ελλάδα.

Επενδύοντας σε νέες συνεργασίες, ισχυροποιούμε ακόμη περισσότερο τη θέση μας στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού και κυρίως, φέρνουμε ακόμη πιο κοντά τον πελάτη μας στα οφέλη της διεθνούς τεχνογνωσίας.

Χάρη στην εμπιστοσύνη της ελληνικής βιομηχανίας "μεγαλώνουμε" καθημερινά, ώστε να μπορούμε με τη σειρά μας να της προσφέρουμε νέες λύσεις αυτοματισμού, ικανές να στηρίξουν τη δική της ανάπτυξη.


Πώς βελτιώνετε η ποιότητα μας

Η INDUSTRIAL SOLUTION δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS.

Εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
    ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   
    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η INDUSTRIAL SOLUTION με σύγχρονες διαδικασίες οργάνωσης και αξιολόγησης, αποδεικνύει έμπρακτα την δέσμευση της για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, εφαρμόζει την οδηγία και προσφέρει  στους πελάτες και συνεργάτες της προϊόντα απόλυτα εναρμονισμένα και συμμορφούμενα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές.

Η INDUSTRIAL SOLUTION προωθεί στην αγορά πιστοποιημένα προϊόντα που φέρουν την σήμανση CE.


Δραστηριότητα

Οι δυνατότητες τις εταιρείες είναι ικανές να δώσουν λύση σε όλους τους τομείς τις ελληνικής βιομηχανίας όπως :

 • Ενέργεια
 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
 • Ορυχεία - Λατομεία - Μεταλλεία
 • Χημικά
 • Χαλυβουργία
 • Πλαστικά  
 • Χαρτοβιομηχανία
 • Καπνοβιομηχανία
 • Ναυτιλία
 • Κλωστοϋφαντουργία
 • Δημόσιος τομέας

Εφαρμόζοντας την εμπειρία τόσων ετών σε συστήματα όπως :

Συστήματα λογικών ελεγκτών (PLC, ΗΜΙ Οθόνες αφής) για έλεγχο διεργασιών

Συστήματα ελέγχου Motion Control για AC και DC κινητήρες (Ταχύτητα, τάνυση, ροπή, θέση) με την χρήση ServoDrives & Servomotors, Inverters, Steppers, Soft starters, Dc drive,

Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA) για έλεγχο διεργασιών

Συστήματα βιομηχανικής ζύγισης (δοσομέτρηση, ογκομέτρηση), ταινιοζυγοί, ανάμειξη, πλάστιγγες, γερανοζυγούς

Συστήματα διαχείρισης και καταγραφής ενέργειας

Βάσεις δεδομένων για συλλογή στοιχείων παραγωγής και ανάλυσης

Συστήματα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων (αναλογικών και ψηφιακών σημάτων)

Συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, στάθμης, ροής, pH, αγωγιμότητας κ.α

Συστήματα διαχείρισης και καταγραφής θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, πίεσης, στάθμης, ροής κ.α.(Data acquisition)

Αναβάθμιση παλαιών μηχανών και γραμμών παραγωγής, με την χρήση νέας τεχνολογίας (P.L.C, Servodrives, Inverters, Controllers, Αισθητήρια κ.τ.λ)

Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων βιομηχανικού αυτοματισμού

INDUSTRIAL SOLUTION
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ)
546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. : 2310 501145  ΦΑΞ. : 2310 501146
e-mail : info@i-s.gr - web:  www.i-s.gr
________________________________________________________________________________________________

© 2018 Industrial Solution